beantwoord

Klantgegevens opvragen als bewindvoerder

  • 11 juni 2015
  • 18 reacties
  • 3756 keer bekeken

Reputatie 1
De afdeling Klantrelaties, geeft aan dat zij uitsluitend bereikbaar is via een labyrinth van links en knoppen in die waardeloze en oertrage website van Telfort. Achtergelaten berichten worden door Telfort niet bevestigd en reacties hoef je kennelijk helemaal niet te verwachten. Intussen verstuurt Telfort wel allerlei Phishing berichten en tracht zij wederrechtelijk te beschikken over het vermogen van haar abonnees.
icon

Beste antwoord door Michael 12 juni 2015, 15:41

@OntevredenBewindvoerder,

Ik heb dit nogmaals inhoudelijk intern besproken. Het is voor ons niet mogelijk om jou, structureel elke maand, te voorzien van een kopie van de factuur in de vorm van een pdf of brief. Hier is geen proces voor ingeregeld. Het is mogelijk dat dit wél in de toekomst gaat veranderen.

Voor nu kan ik jou mededelen dat ik de genoemde klantnummers niet kan vinden. Een klantnummer van Telfort heeft tien karakters. De klantnummers die je aangeeft hebben veertien karakters. Indien je de juiste codes nogmaals in het privévenster aan mij mededeelt en hierbij de naw-gegevens van de personen in kwestie vermeldt ga ik ervan uit dat er meer succes geboekt wordt.

Jouw cliënten kunnen jou voorzien van de inloggegevens voor Mijn Telfort om de facturen in te zien. Mocht de klant in kwestie deze gegevens niet hebben, geef het dan even aan, dan stuur ik een brief toe met daarin deze gegevens. Een alternatief is er op dit moment niet helaas.

Ik zie jouw reactie met belangstelling tegemoet.

Michael
Bekijk reactie

18 reacties

Reputatie 1
Ik verzoek opgave van de contract id's van de volgende klantnummers:
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Reputatie 1
Ook gaarne het contract ID van klantnummer: xxxxx
Reputatie 8
Badge +16
Namen noemen van Telfort medewerkers is niet toegestaan op dit forum.

Verder is het plaatsen van privégegevens van klanten (zoals klantnummers) vermoedelijk niet toegestaan.

Als de betreffende klanten moeten betalen voor een abonnement dat zij menen niet te hebben afgesloten kunnen zij altijd via "Mijn Telfort" de gegevens inzien. Of Telfort de gegevens aan jou geeft is nog maar de vraag omdat het vermoedelijk om gegevens van derden gaat.

[edit]
Waarschijnlijk zul je Telfort eerst stukken moeten sturen waaruit blijkt dat jij toestemming van deze klanten hebt om de stukken op te vragen. Daarom zou ik het door de betreffende klanten zelf laten opvragen... en anders als schriftelijk verzoek met alle bewijsstukken erbij.
Reputatie 8
Badge +2
@OntevredenBewindvoerder,

Welkom op het forum.

Allereerst heb ik alle gevoelige informatie weggehaald aangezien dit in strijd is met onze huisregels.

Het verzoek tot overname als bewindvoerder zijnde dient schriftelijk ingediend te worden. Je kunt een dergelijk verzoek richten aan het onderstaande adres:

Telfort
Postbus 217
2400 AE Alphen a/d Rijn


Wanneer het verzoek is behandeld, krijg je een terugkoppeling met bevestiging, vanaf dat moment zal de communicatie uitsluitend per post (of e-mail) verlopen en kun je beschikken over de informatie die voor de klant in kwestie bedoeld is.

Via het forum worden dergelijke gegevens niet verstrekt.

@Franzki,

Dank! :)

Michael
Reputatie 1
Bij Telfort is bij de genoemde klantnummers bekend dat de gegevens op grond van een gerechtelijke titel opgevraagd mogen worden. Het op oneigenlijke gronden eenzijdig afsluiten van abonnees is in strijd met de eigen contractvoorwaarden van Telfort en rechtvaardigt dat de client terstond, zonder opzegtermijn of boeteclausule, de lopende overeenkomst kan en mag beeindigen.
Aangezien Telfort op geen enkele andere wijze reageert dan langs deze weg, spreken wij de verwachting uit de gevraagde contract id's langs
Reputatie 8
Badge +2
@OntevredenBewindvoerder,

Telfort mag inderdaad niet zomaar overeenkomsten eenzijdig beëindigen, ik zoek daarom graag voor je uit wat er precies aan de hand is. Dit neemt natuurlijk niet weg dat ik niet inhoudelijk kan ingaan op jouw vraag om klantgegevens of andere privacy-gevoelige gegevens te verstrekken op dit openbare forum.

Ik zal jou telefonisch benaderen om dit te bespreken om verdere miscommunicatie te voorkomen.

Michael
Reputatie 1
Beste Michael,
We hebben elkaar gesproken.
Zo lang Telfort geen factuur stuurt, gaat een betalingstermijn niet van start.
Het is dan dus niet mogelijk een abonnee af te sluiten op grond van uitblijvende betaling.
Reputatie 8
Badge +16
Telfort stuurt de facturen via "Mijn Telfort", daar kun je ze dus ophalen. Telfort is niet verplicht die per post te sturen.
Reputatie 1
Telfort stuurt de facturen via "Mijn Telfort", daar kun je ze dus ophalen. Telfort is niet verplicht die per post te sturen.

Aan de financiele privacy gevoelige informatie die Telfort ten aanzien van onze clienten op het internet publiceert zonder toestemming van de bewindvoerder, kan Telfort geen rechten ontlenen.
De bewindvoerder houdt geen boek bij van alle Telfort gebruikersnamen en wachtwoorden.
De bewindvoerder pleegt geen identiteitsfraude door zich voor te doen als de persoon van de Telfort abonnee.

Wij ontvingen zojuist de klacht, dat de aansluiting nog steeds niet operationeel is.
Reputatie 8
Badge +16
De klant kan gewoon zelf inloggen en zijn factuur opvragen.

En als de aansluiting niet operationeel is de helpdesk bellen.
Reputatie 1
Zoals u weet heeft de rechtbank bevestigd dat u die handelingen niet van uw abonnee kunt en mag verwachten.
Zonder factuur geen betalingsverplichting.
De vraag om de contract-id blijft gehandhaafd.
Reputatie 8
Badge +16
Ik weet van niks...

Maar misschien verwar je me met een Telfort-medewerker.

Als er inmiddels een procedure bij de rechtbank loopt, dan zou ik alle communicatie met Telfort schriftelijk doen en niet via een openbaar forum.
Reputatie 1
Als binnen Telfort de linkerhand zou weten waar rechts mee bezig is, dan was deze ultrastomme opmerking niet geplaatst.
Reputatie 8
Badge +2
@OntevredenBewindvoerder,

Ik heb dit nogmaals inhoudelijk intern besproken. Het is voor ons niet mogelijk om jou, structureel elke maand, te voorzien van een kopie van de factuur in de vorm van een pdf of brief. Hier is geen proces voor ingeregeld. Het is mogelijk dat dit wél in de toekomst gaat veranderen.

Voor nu kan ik jou mededelen dat ik de genoemde klantnummers niet kan vinden. Een klantnummer van Telfort heeft tien karakters. De klantnummers die je aangeeft hebben veertien karakters. Indien je de juiste codes nogmaals in het privévenster aan mij mededeelt en hierbij de naw-gegevens van de personen in kwestie vermeldt ga ik ervan uit dat er meer succes geboekt wordt.

Jouw cliënten kunnen jou voorzien van de inloggegevens voor Mijn Telfort om de facturen in te zien. Mocht de klant in kwestie deze gegevens niet hebben, geef het dan even aan, dan stuur ik een brief toe met daarin deze gegevens. Een alternatief is er op dit moment niet helaas.

Ik zie jouw reactie met belangstelling tegemoet.

Michael
Reputatie 1
Dit kluitje-in-het-riet stemt niet tot tevredenheid.
De afgesloten klant is inmiddels bij een andere provider aangemeld.
De klantnummers zijn copy-paste overgenomen uit jullie phishing e-mail.
Ja mag je eigen probleem zelf oplossen.
Reputatie 8
Badge +16
Ja mag je eigen probleem zelf oplossen.
Je kunt jezelf natuurlijk bewindvoerder noemen... want dat zal vast geen beschermde titel zijn.

Maar je klant adviseren om eenzijdig de overeenkomst met Telfort te beëindigen is ongeveer het stomste wat je kunt doen. De klant zal namelijk gewoon moeten betalen voor de dienst als je Telfort niet vooraf schriftelijk in gebreke hebt gesteld en de kans hebt gegeven om binnen een redelijke termijn alsnog de dienst te leveren.
Badge +2
Je kan jezelf dus gerust onprofessionele bewindvoerder noemen. Niet alles in Nederland werkt zomaar zoals jij het wenst. Als je als bewindvoerder in goed contact staat met de personen onder jouw bewind is het een kleine moeite de MijnTelfort gegevens te achterhalen.

Ik hoop voor de personen onder jouw bewind dat je ze niet uit eigenwijsheid met onnodige kosten op zadelt.

Fijne avond!
Badge +1
misschien noemt deze persoon zich bewindvoerder.
kan ook zomaar iemand zijn die aandacht wil trekken door een lul verhaal te schrijven en reacties wil uitlokken.
een echte bewindvoerder weet wel de juiste weg te bewandelen.

Reageer