aanvraag mobiel internet, wijziging plaatsgevonden: of niet?

  • 13 februari 2012
  • 1 reactie
  • 1816 keer bekeken

  • Nieuwkomer
  • 0 reacties
Op 25 januari jl. heb ik een aanvraag gedaan voor een mobiel internet-abonnement van 1Gb. Ik heb daarna dezelfde dag bericht ontvangen per email waarin het volgende is vermeld:

'Wij hebben uw verzoek voor het wijzigen van abonnement ontvangen. Deze wijziging vindt plaats op 26-01-2012.

De volgende bundel wordt toegevoegd aan uw abonnement:
- surf&mail 1 GB'

Voorheen had ik mobiel internet uitgeschakeld staan door middel van de aangeboden optie op mobiel internet te blokkeren op mijn persoonlijke telfortpagina. Op 26 januari heb ik een sms ontvangen met inlichtingen hoe ik mobiel internet kon activeren op mijn mobiele telefoon.
Per 27 januari heb ik vervolgens de online blokkade opgeheven en ben ik mobiel internet gaan gebruiken, dit naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving.

Om mijn gebruik te evalueren ben ik op 30 januari naar mijn persoonlijke telfortpagina gegaan om te kijken welk deel van de 1 gb ik verbruikt had. Daar zag ik tot mijn bevreemding het volgende bij 'mijn bundels' vermeld staan:

'U heeft geen internetbundel
Lopende aanvraag U heeft op 25-01-2012 surf&mail 1 GB aangevraagd. Deze aanvraag wordt uitgevoerd per 26-01-2012.'

Uit de overige gegevens blijkt nu dat ik voor de verbruikte mb's over de periode 27 februari tot en met 30 januari nu een bedrag van 21 euro moet gaan betalen. Uiteraard heb direct een emailbericht verzonden met het verzoek om verduidelijking, maar hier heb ik tot op heden geen bericht op terug mogen ontvangen. Helaas is mijn tweede email ook onbeantwoord gebleven (overigens heb ik wel een ontvangstbericht gekregen met de belofte dat gestreefd werd naar een beantwoording binnen drie werkdagen).

Enerzijds wordt mij dus gemeld dat ik mijn aanvraag voor mobiel internet verwerkt wordt per 26 januari en anderzijds wordt mij gemeld dat ik geen internetbundel heb.
Dankzij mijn eigen oplettendheid zijn de extra kosten nog niet buitensporig hoog, echter u zult begrijpen dat ik de berichtgeving rond mijn aanvraag voor mobiel internet uiterst vaag vind. Hierdoor worden extra kosten
berekend welke ik niet verwachtte en naar mijn mening ook niet had hoeven verwachten.

Ik heb inmiddels een schriftelijke bevestiging van mijn aanvraag voor mobiel internet per post. Daarnaast is de maandelijkse kostprijs voor de aangevraagde voor deze maand reeds opgenomen in mijn factuuroverzicht. Hierdoor ga ik dus uiteindelijk dubbel betalen voor de maand februari zoals het nu weergegeven wordt.

Ik wens een duidelijk antwoord wanneer mijn mobiel internetabonnement actief is/wordt . Welke gegevens heeft u van mij nodig om deze kwestie op te lossen?

Alvast hartelijk dank.

1 reactie

Badge +7
Graag kijk ik dit voor u na. In een privébericht kunt u uw naw-gegevens, 06-nummer van Telfort en uw e-mailadres aan ons kenbaar maken.

Laïla

Reageer