Onvermogen van Telfort om klacht Fair Use Policy te beantwoorden

  • 16 maart 2015
  • 1 reactie
  • 555 keer bekeken

Enige tijd terug heb ik een brief ontvangen van Telfort met de mededeling dat mijn internetverbruik (onbeperkt internet, voorwaarden december 2010) bovengemiddeld is en bij herhaaldelijke 'overschrijding' zou mijn internettoegang worden afgesloten. Hierbij werd referentie gemaakt aan de Fair Use Policy. Een belachelijke brief en dito toon, gezien ik al zo'n tien jaar klant ben bij Telfort en altijd mijn rekeningen heb betaald. Het gemiddelde verbruik zou 250 MB zijn en mijn verbruik lag die maand op circa 2,5 GB.

In eerste instantie gevraagd om een onderbouwing van de genoemde 250 MB te geven, aangezien me dit erg laag leek. Aan de telefoon kreeg ik te horen dat dit kwam doordat dit abonnement voornamelijk nog in gebruik was bij 'oude mensen' die 'nauwelijks nog internet gebruiken'. Toen ik aanvroeg om inzage in deze getallen te geven, gaf Telfort aan geen inzage te geven in de berekening hiervan, omdat dit zogenaamd informatie betrof die men niet kan delen met klanten. Ook werd mij gezegd om een abonnement te kiezen dat zou "passen bij mijn huidige gebruik". Aangezien ik een abonnement heb voor onbeperkt internet, leek het me aannemelijk dat ik al het geschikte abonnement had. Echter, de medewerker was van mening dat dit abonnement niet geschikt voor mij was, want de gemiddelde klant gebruikt immers slechts 250 MB.

Hierop heb ik een bericht terug geschreven met het verzoek om aan te geven op basis waarvan ik Telfort zou moeten geloven, omdat 250 MB me nogal een laag en onwaarschijnlijk getal leek. In de mail die ik hierna ontving, kreeg het verhaal een nieuwe - en verrassende - wending. Het genoemde verbruik zou het gemiddelde zijn van alle gebruikers ten tijde van het afsluiten van het abonnement in, mind you, 2010. Kennelijk heeft Telfort als enige organisatie in de wereld niet het besef dat eenieders dataverbruik jaarlijks fors stijgt.

Daarop heb ik wederom schriftelijk, in niet meer dan 2000 tekens, gereageerd met het argument dat het redenering van Telfort inconsistent en ongeloofwaardig is, en daarnaast kant noch wal raakt. Hierop is gereageerd met een telefoontje van de klantenservice. De alleraardigste, maar niet erg welbespraakte dame meldde mij opnieuw dat ik een ander abonnement zou kunnen afsluiten dat paste bij mijn internetverbruik. Toen ik opnieuw duidelijk maakte dat ik niet op zoek was naar een nieuw abonnement, maar wel geïnteresseerd was om te weten wat nu eigenlijk het maximaal toegestane verbruik was, beloofde zij mij dit per email mede te delen.

Eventjes was Telfort erin geslaagd om mij te laten geloven dat er serieus met de klacht omgegaan werd, maar warempel, ik ontving wederom een generieke email met daarin een algemeen verhaal over de Fair Use Policy en hoe ik ervoor kon zorgen dat ik niet per ongeluk teveel data verbruik. Voor de volledigheid wil ik eraan toevoegen dat ik niet per ongeluk op dit dataverbruik terecht ben gekomen, ik ben me er volledig van bewust. Het heeft er inmiddels alle schijn van dat Telfort maar een doel heeft: mij afsluiten omdat er geen geld meer aan mijn abonnement wordt verdiend, en wel op een manier die gekenmerkt wordt door heel veel bluf en bijzonder weinig tact en intellect.

Kan iemand me vertellen wat het werkelijke maximumverbruik is voor de surf&mail-bundel voor onbeperkt internet?

Op dit topic kun je niet reageren. Wil je iets toevoegen, start dan een nieuw topic.

1 reactie

Reputatie 8
Badge +16
Er zijn eerder topics over geweest.

Maar het is een eigenlijk een eenvoudig wiskundig truukje.

Als je een willekeurig aantal klanten (>1) hebt met allemaal een verschillend internetverbruik, zal er altijd minimaal één klant boven het gemiddelde internetverbruik uitkomen. Als je deze klant elimineert wegens "bovengemiddeld verbruik", dan zal het gemiddelde verbruik dalen en kun je dit kunstje blijven herhalen op de volgende "bovengemiddelde" verbruiker tot je uiteindelijk één klant overhoudt die dus exact het gemiddelde verbruik heeft. En die houdt verder dit abonnement tot aan zijn dood... en als hij (of zij) dood is wordt de abonnementsvorm ook opgeheven.

Blijkbaar hanteert Telfort een uitsterfbeleid op dit abonnement.