beantwoord

Berekening inflatiecorrectie

  • 31 juli 2018
  • 33 reacties
  • 1127 keer bekeken

Reputatie 3
  • Gangmaker
  • 127 reacties
Hiermede verzoek ik Telfort om mijn maandkosten te corrigeren.

Door de laatste inflatiecorrectie zijn mijn maandkosten gestegen van €8,04 naar €8,15.

Telfort geeft als toelichting:
Telfort volgt de door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende inflatie (consumentenprijsindex). Met dit percentage worden de abonnementskosten van het mobiele abonnement verhoogd. Voor 2018 is dat 1,3%. Dit is de gemiddelde inflatie over de periode 1 april 2017 t/m 31 maart 2018. De cijfers over de inflatie vind je op de website van het CBS.

CBS meldt op
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70936ned/table?ts=1532616691991
een afgeleide jaarmutatie voor maart 2018 van 0,8%, waarmee mijn afgeronde maandkosten uitkomen op €8,10.
icon

Beste antwoord door mandy 4 september 2018, 21:14

Ik weet Alex, dat je het er neergezet hebt.

Die 1,3% is ook het gemiddelde.Dit is uit de algemene voorwaarden:Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens de CBS

Consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met

welk percentage de prijzen stijgen. Het moment waarop dat

gebeurt, verschilt per merk en per dienst. De datum van

indexering staat in de tarievensheet op onze website. De

indexering geldt alleen voor u als u op dat moment langer dan

3 maanden klant bent.Daar staat niet hoe de inflatie correctie berekend wordt.

Het gemiddelde wordt hier niet benoemd.Misschien zo duidelijker?
Bekijk reactie

33 reacties

Reputatie 5
Badge +8
Dag JRe,

Hoe kom je precies op 0,8 %? Kijk je alleen naar maart? Telfort pakt namelijk de gemiddelde over de periode 1 april 2017 t/m 31 maart 2018. Dan kom ik zelf ook op 1,3%.
Reputatie 5
Badge +8
Ik heb helaas geen reactie meer van je gehad. Laat me gerust weten als ik nog iets voor je kan betekenen.
Reputatie 3
@Alex - Telfort
Hierbij alsnog mijn reactie' had de afgelopen dagen weinig gelegenheid.
.
In de link die ik in mijn eerste bericht vermeldt, staat voor de maand maart 2018 een jaarmutatie van 0,8%, dat is dan imho de indexering van begin april 2017 t/m maart 2018.

Ben benieuwd welke link Telfort hanteert om het door jouw genoemde gemiddelde te berekenen, kun je die link aan mij doorgeven?
Reputatie 5
Badge +8
Ik was onder de veronderstelling dat dat per maand is en dat daar een gemiddelde van moet worden berekend, van de link die jij stuurde. Omdat ik zelf nu ook twijfel zet ik het hier uit om duidelijkheid te krijgen. Je hoort van me.
Reputatie 5
Badge +8
Hi JRe, ik heb een update van de mensen die hier verstand van hebben en ik had het toch bij het juiste eind. Onderstaande is naar mij teruggekoppeld.

Wat we doen is de gemiddelde inflatie over de periode 1 april 2017 t/m 31 maart 2018 en die is 1,3 procent:

2017 april 1,6
2017 mei 1,1
2017 juni 1,1
2017 juli 1,3
2017 aug 1,4
2017 sept 1,5
2017 okt 1,3
2017 nov 1,5
2017 dec 1,3
2018 jan 1,5
2018 feb 1,2
2018 maart 1,0
gemiddelde 1,3


Zie voor de percentages per maand deze link naar de website van het CBS:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?ts=1521196612519
Reputatie 3
@Alex - Telfort Ik heb de vraag door middel van een contactformulier voorgelegd aan het CBS.
Ik houd je op de hoogte van het resultaat.
Reputatie 3
@Alex - Telfort
Ik heb een reactie van het CBS ontvangen, waarin wordt vermeld:

Maandelijks berekent het CBS twee reeksen consumentenprijsindexcijfers (CPI). Een daarvan is de reeks: afgeleid, een theoretisch inflatiecijfer. Deze afgeleide versie wordt voornameljk toegepast bij het indexeren van lonen en pensioenen, maar kan ook in andere contacten zijn opgenomen. Ik veronderstel echter dat in het contract met Telfort de niet-afgeleide versie is afgesproken.
Het is mij verder niet duidelijk hoe de berekeningsmethode van Telfort is. In de meeste gevallen zal men bij een jaarlijkse indexering een bepaald maandcijfer, bv het cijfer van maart, vergelijken met het cijfer van maart het jaar daarvoor. Voor 2018 kom je dan uit op een jaarmutatie van 1,0 procent, voor de afgeleide versie is dat: 0,8 procent.
Het kan ook zijn dat Telfort zelf een zogenaamd voorstschrijdend 12-maandsgemiddelde berekent. Men neemt dan het gemiddelde van de maanden april 2017 t/m maart 2018 en vergelijkt dat met hetzelfde gemiddelde van het jaar daarvoor.
Wij publiceren het voorstschrijdend 12-maands gemiddelde niet. Het is ook af te raden dat zelf te berekenen omdat de gepubliceerde indexcijfers al zijn afgerond.
Kortom, om te kunnen zeggen wat het juiste percentage is zou ik moeten weten welke reeks van de CPI in het contract is vastgelegd evenals de berekeningsmethode en de periode.
Hierbij een link met de cijfers.
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?dl=FDB6
Met vriendelijke groet,

Daarmee is duidelijk dat de berekening van het gemiddelde zoals Telfort doet, wordt afgeraden door de echte specialisten.
En een inflatie van 0,8% over een geheel jaar is correct.

Ik herhaal daarom mijn verzoek aan Telfort om mijn maandkosten terug te brengen naar €8,10.
Reputatie 3
@Alex - Telfort Op de laatste factuur wordt nog steeds het te hoge bedrag in rekening gebracht.
Waarom is dat nog niet aangepast overeenkomstig mijn verzoek?
Reputatie 5
Badge +8
Hi JRe, ik heb dit wederom voorgelegd bij de financiële mensen hier. Wat jij aangeeft dat het duidelijk is dat wij het verkeerd doen kan ik dus nog niet beamen. Ik kom hier op terug. Excuus voor de trage reactie, ik zag je eerdere bericht over het hoofd.
Reputatie 5
Badge +8
Hi JRe. Ik heb een update en deze is als volgt. We staan volledig achter de manier waarop we dit hebben berekend, is hier op basis van jouw vraag nogmaals goed uitgezocht. Wij hebben zelfs contact gehad met CBS.

De reactie vanuit CBS is als volgt: "Wanneer KPN in de voorwaarden heeft vastgelegd het zogenaamde 12-maandsgemiddelde te hanteren en dat zelf berekent, dat kan dat en is het door KPN berekende percentage juist.”Heb CBS gevraagd om jou rechtstreeks een reactie te sturen, dat verzoek is echter geweigerd. Logisch ook, anders zouden ze het bij iedereen moeten doen en daar is geen beginnen aan. Je maandbedrag zal dan ook niet worden aangepast.
Reputatie 3
@Alex - Telfort Het is niet zo interessant wat KPN geregeld heeft, ik heb een contract met Telfort.

In de mail van Telfort van 22 oktober 2017 staat vermeld onder 9.1:
Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens de CBS Consumentenprijsindex.

In de bijgevoegde Overeenkomst particuliere contractant staat inzake Inflatiecorrectie:
Het tarief van uw abonnement of bundel wordt jaarlijks op 1 juli verhoogd volgens de CBS Consumentenprijsindex over het voorgaande kalenderjaar.

Nergens wordt de nu door Telfort genoemde berekening van een gemiddelde vermeld.

Uit de eerder door mij toegezonden reactie van het CBS blijkt dus opnieuw dat 0,8% het voor 2018 correcte percentage is, tenminste als Telfort de afspraken in mijn contract nakomt.

Daarom voor de derde keer het verzoek om de maandkosten terug te brengen naar €8,10.
Reputatie 5
Badge +8
Ik begrijp dat dit niet het antwoord is dat je wilt horen, maar duidelijker dan dit kan ik het niet maken. Het CBS heeft bevestigd dat onze aanpak klopt en geeft blijkbaar andere informatie aan jou door, daar kan ik weinig aan veranderen. Hoe bot dit ook klinkt, hier is geen discussie meer over mogelijk. Anders blijven we maar heen en weer gaan.
Reputatie 3
@Alex - Telfort Uit deze reactie concludeer ik dat je mijn reactie niet goed hebt gelezen, je gaat niet in op mijn argumenten.
Ik heb best begrip dat Telfort op de een of andere manier winst moet maken, daar is niets op tegen,
maar dan wel graag met toepassing van de zelf opgestelde spelregels.
Ik zie bij meerdere topics dat deze ontwijkingstaktiek wordt toegepast, en ook daar blijkt dat je er geen tevreden klanten mee krijgt.
Reputatie 8
Badge +18
Deze klant kan goed leven met de inflatie correctie van 1,3 % dieTelfort ook bij mij heeft berekend en 12x6 cent = 72 eurocent per jaar, waar hebben we het hier eigenlijk over.
Dan weer zelf contact opnemen met het CBS JRe, lijkt mij.
Reputatie 3
@mandy De reactie van het CBS staat hierboven al vermeld, en om het net zoals Telfort maar eens bot te zeggen: ik stop met tegen de wind in p.....
@jimny Het gaat mij niet om die paar centen, het gaat erom dat Telfort ook hier zijn afspraken na moet komen. Telfort permitteert zich om niet alle afspraken na te komen (zie onder meer topic over Buitenland). Als ik mijn afspraken niet nakom (bijvoorbeeld niet alles betalen) wordt ik heel snel afgesloten.
Reputatie 5
Badge +8
@Alex - Telfort Uit deze reactie concludeer ik dat je mijn reactie niet goed hebt gelezen, je gaat niet in op mijn argumenten.
Ik heb best begrip dat Telfort op de een of andere manier winst moet maken, daar is niets op tegen,
maar dan wel graag met toepassing van de zelf opgestelde spelregels.
Ik zie bij meerdere topics dat deze ontwijkingstaktiek wordt toegepast, en ook daar blijkt dat je er geen tevreden klanten mee krijgt.


Beetje flauw JRe, zou niet weten welke ontwijkingstactieken jij bedoelt. Ik heb dit juist samen met onze accountants tot de bodem uitgezocht hier. De berekening van de inflatie die wij hanteren is juist. Meer kan ik er simpelweg niet van maken.
Reputatie 3
@Alex - Telfort Zoals ik al naar @mandy reageerde: ik stop met tegen de wind in p.....
He @JRe bijt mijn hoofd er niet af.....

ik snap dat je al antwoord gehad hebt van het CBS maar je hebt nu weer antwoord van Alex/Telfort
That's all…...maar je stopt om tegen de wind in te p...duidelijk...…...

En Alex,

Waarschijnlijk bedoelt JRe dit argument?

Nergens wordt de nu door Telfort genoemde berekening van een gemiddelde vermeld


Ach ja...
Reputatie 5
Badge +8
Nergens wordt de nu door Telfort genoemde berekening van een gemiddelde vermeld

Ach ja...


Ach ja.. De gegevens hieronder heb ik eerder gepost in dit topic. Het gemiddelde is toch 1,3%. 1,316% om precies te zijn. Mocht je me niet geloven, zet de cijfers in Excel (of reken het handmatig uit) en gebruik de volgende formule: =AVERAGE(xx:xx). Dit is ook hoe wij het berekenen, ik hoop dat dit duidelijk is nu.

2017 april 1,6
2017 mei 1,1
2017 juni 1,1
2017 juli 1,3
2017 aug 1,4
2017 sept 1,5
2017 okt 1,3
2017 nov 1,5
2017 dec 1,3
2018 jan 1,5
2018 feb 1,2
2018 maart 1,0
Reputatie 3
@Alex - Telfort met "nergens" bedoelde ik "nergens in het afgesloten contract".
Reputatie 5
Badge +8
@Alex - Telfort met "nergens" bedoelde ik "nergens in het afgesloten contract".

Bij je afgesloten contract gelden onze algemene voorwaarden. In artikel 9.1 staat dit duidelijk vermeld. 🙂
Reputatie 3
@Alex - Telfort Dat artikel heb ik vier uur geleden zelf al aangehaald, daar wordt de CBS
Consumentenprijsindex genoemd, en dus niet een gemiddelde.

Stop maar met verdere reacties, ik stop nu echt met tegen de wind in p.....
Ik weet Alex, dat je het er neergezet hebt.
Die 1,3% is ook het gemiddelde.

Dit is uit de algemene voorwaarden:

Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens de CBS
Consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met
welk percentage de prijzen stijgen. Het moment waarop dat
gebeurt, verschilt per merk en per dienst. De datum van
indexering staat in de tarievensheet op onze website. De
indexering geldt alleen voor u als u op dat moment langer dan
3 maanden klant bent.

Daar staat niet hoe de inflatie correctie berekend wordt.
Het gemiddelde wordt hier niet benoemd.

Misschien zo duidelijker?
Reputatie 8
Badge +18
Hier een link over de inflatiecorrectie

https://www.telfort.nl/persoonlijk/service/inflatiecorrectie-mobiele-abonnement.htm

Overigens staat de regelgeving over de inflatiecorrectie nooit in een contract maar altijd in de algemene voorwaarden art 9.1 waar je als klant akkoord mee bent gegaan

Reageer