Routerdwang mag niet meer.

  • 24 december 2016
  • 302 reacties
  • 14506 keer bekeken

Reputatie 6
Badge +7
EZ legt vrije routerkeuze uit in Besluit Eindapparaten
donderdag 22 december 2016 | 16:48 CET | Nieuws

Het ministerie van EZ heeft het Besluit eindapparaten gepubliceerd. Dit besluit vervangt de artikelen 14 tot en met 17 van het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007. De aanpassing is gedaan voor de Europese richtlijn 2014/53/EU (de radioapparaten richtlijn) van 16 april 2014.

Het doel van de richtlijn is om de markt voor telecommunicatie-eindapparatuur concurrerender te maken. Iedere gebruiker moet ieder (in de EU goedgekeurd en technisch toegelaten) apparaat kunnen aansluiten. In het besluit wordt het begrip ‘netwerkaansluitpunt’ gedefinieerd. Daarop mag een eindgebruiker direct of indirect andere apparaten aansluiten om alle diensten te kunnen gebruiken.

Een aanbieder van diensten, een provider dus, moet de technische specificaties van zijn aansluitpunten publiceren, zodat producenten van apparatuur en eindgebruikers daarmee apparatuur kunnen maken en gebruiken. Ook (software)updates moeten tijdig bekend worden gemaakt.

De keuze van apparaten mag niet worden belemmerd door de provider. Zo moet een modem dat bedoeld is voor aansluiting op een netwerk die een DOCSIS standaard ondersteunt aangesloten kunnen worden op alle netwerken die deze standaard toepassen.

De toegangsverplichting heeft een ruimere werking dan het fysiek kunnen aansluiten van eindapparaten, schrijft het ministerie van EZ in de toelichting bij het besluit. Zo zullen, al dan niet op verzoek van de eindgebruiker, ook technische en administratieve parameters bekend moeten worden gemaakt, zoals MAC-adres, instellingen en wachtwoorden.

De regels gaan per direct in. ACM houdt toezicht op de praktijk.


Bron is Telecompaper.

302 reacties

En toch is dat weer aan de gang, regel gaat daarom pas 2021 echt in, tenminste……...

Precies er staan verschillende interresante punten in de tekst ook in de toelichting waar mogelijk niet elke distributeur blij van wordt.

Artikel 2.2 en 5 zijn wel intressant.

Een aansluitpunt moet passief zijn en de aanbieder moet het aansluitpunt passief maken op verzoek, in geval van glasvezel de NT is actief die moet er op verzoek tussen uit zodat een eigen apparaat kan worden aangesloten.

 

En toch is dat weer aan de gang, regel gaat daarom pas 2021 echt in, tenminste……...

Reputatie 8

Die reactietijd is zoals ik het lees omdat het nog om een concept tekst gaat, niet de eind tekst, zo staat het ook vermeld op de ACM website.

Onnodig. Er is tot in den treuren gekissebist in de implementatie van die regelgeving.
Geeft alleen maar weer meer reden tot touwtrekkerij, uitstel / vertraging door providers.
Het is feitelijk zoals de regelgeving reeds sinds december 2016 duidelijk omschreven is.

In het PDF-bestand reeds bij de inleiding 1.1:

Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit eindapparaten
en is van kracht
sinds 28 december 2016.


Nog eens verder bij punt 4.

Hoewel het Besluit eindapparaten al sinds 12 december 2016 in werking is getreden, heeft de vaststelling van de positie van het netwerkaansluitpunt in deze beleidsregel gevolgen voor aanbieders.


Aan die eerdere richtlijn uit 2016 is geen letter veranderd.
En dat had de afgelopen 3,5 jaar nog steeds niet praktisch geregeld kunnen zijn?

Voordat dit gedoe dan eindelijk eens een keer “echt” van kracht is, zijn we 4 jaar verder.

Ministerie en ACM zijn toch geen kleuterschooltje waarbij het onderwijzend personeel de kleuters om toestemming moeten vragen, of de schoolregels wel netjes naar ieders behoefte omschreven zijn?

En dan moet je bedenken dat de eerste Europese regels ervan reeds stammen uit 2008.
Nu 12 jaar na dato, lijkt er dan eindelijk licht in de tunnel te zijn.

Als vergelijk:

Ja, we stellen een nieuwe snelheidslimiet in op de snelwegen om tegemoet te komen aan de klimaatdoelen. Mijnheer Mercedes, Audi en BMW, vindt U dat goed?
Of heeft u nog administratieve moeilijkheden of anderszins problemen in het productieproces, om uw auto's daarop aan te passen?   Kunt U daar nog op reageren.
Passen we de regelgeving gaarne voor U aan en krijgen jullie nog een half jaar verder uitstel.

 

 

btw: de providers hebben al gereageerd in het proces. Ik snap niet dat er nu wéér een reactietijd gegeven wordt...

Die reactietijd is zoals ik het lees omdat het nog om een concept tekst gaat, niet de eind tekst, zo staat het ook vermeld op de ACM website.

In de conceptbeleidsregel Netwerkaansluitpunt van de ACM staat dat eindgebruikers hun eigen modem, router of mediabox mogen aansluiten op het netwerk van hun telecomaanbieder

Aanvullend

Deze nieuwe beleidsregel wordt pas van kracht 3 maanden na publicatie in de Staatscourant. Dat zal in september ergens zijn op zijn vroegst. Alleen artikel 1, 2 en 3 treden meteen in werking.

Reputatie 8
Badge +11

We zagen hier ook al berichten over inderdaad, we hebben navraag gedaan wat het voor Telfort abonnementen gaat betekenen. Zodra we daar meer duidelijkheid over hebben komen we er hier op terug :slight_smile:

Reputatie 8

Ook een Telfort abonnement onder de vlag van KPN zal er gewoon aan moeten voldoen.
Zo is dat nu eenmaal vastgelegd als regelgeving.
Daar gelden geen uitzonderingen op voor “Telfort”.

Van KPN wist ik het nog niet, bedankt voor de link Kees-Jan.
En dat is exact wat ik bedoelde, waarom nu weer die reactietijd?

Beste JanD, ik lees nu inderdaad dat KPN de SIP gegevens al vrijgegeven heeft.
Telfort wordt wel KPN, dat klopt, maar als je nu niet zelf overstapt naar naar KPN
en je blijft onder de Telfort voorwaarden, wat gebeurd er dan?
Je zal dan waarschijnlijk ook niet alle voordelen krijgen die KPN nu wel heeft.
Zoals nu bv. de SIP gegevens.

Ik denk niet dat Telfort nog SIP-gegevens gaat verstrekken voor telefonie, daar Telfort thuis een aflopende zaak is. Bij KPN is SIP al maanden inzichtelijk en een eigen modem mogelijk.

 

Reputatie 8
Badge +17

Mandy, KPN heeft al een tool om de SIP gegevens beschikbaar te maken voor de klanten

https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/vrije-modemkeuze-bij-kpn-490647

 

btw: de providers hebben al gereageerd in het proces. Ik snap niet dat er nu wéér een reactietijd gegeven wordt...

Voor diegene die hiermee uit de voeten kunnen op zitten te wachten, prima natuurlijk!

Maar ik lees ook dit in het artikel van Kees-Jan: ACM: consumenten mogen eigen modem kiezen ,
En dan met name dit en is geciteerd:

Reageren

De beleidsregel van de ACM is gebaseerd op de richtlijn van BEREC, het Europese netwerk van toezichthouders op elektronische communicatie. De ACM biedt belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op de beleidsregel. De reacties zullen worden meegenomen bij de vaststelling van de definitieve versie. Reageren kan uiterlijk tot en met vrijdag 4 september 2020.

Ik vraag mijzelf af of de providers hier niet weer tegen gaan protesteren?

Dan nog een kanttekening.

Stel dat de providers niet gaan protesteren en in dit geval KPN.
Wat gaat er dan gebeuren met de Telfort klanten, die wel KPN klant worden maar de onder de voorwaarden van Telfort blijven vallen?

En nu is het zover:

…………………………….

 

@Telfort   : Wanneer is het zo ver dat we de gegevens kunnen krijgen?

 

Ik neem aan dat het sip tooltje ala KPN klaar ligt voor gebruik.

Wellicht vanmiddag al op de site? Men heeft dit natuurlijk al jaren aan zien komen.

Reputatie 8
Badge +17

En nu is het zover:

https://www.acm.nl/nl/publicaties/beleidregel-vrije-keuze-modem-en-andere-eindapparaten

en

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-consumenten-mogen-eigen-modem-kiezen

en dat betekend ook dat de SIP gegevens beschikbaar komen voor de klanten.

 

@Telfort   : Wanneer is het zo ver dat we de gegevens kunnen krijgen?

Ook bij KPN zeker via glasvezel kon je al  vrij lang eigen routers draaiend krijgen het enige verschil nu is de siptool en de mogelijkheid een Fritzbox te huren.

Reputatie 6
Badge +7

Het gaat ook niet specifiek over Telfort want daar kon dat al wel maar KPN blokkeerde dat.

Hallo @cobus , Telfort is geen KPN, bij Telfort hoef je geen vrijheden en initiatieven op dit gebied meer te verwachten i.v.m. de a.s. inlijving door KPN.

Wat je als Telfort-klant straks voor (on)mogelijkheden hebt/krijgt inzake deze materie bij KPN zal de toekomst leren.

 

Reputatie 8

Een kennis van mij heeft er meteen aanleiding in gezien zijn KPN Experia Box V10 er tussenuit te halen en die te vervangen voor een DrayTek router.  Verslag ervan om in te stellen < HIER >

Reputatie 6
Badge +7

Bij KPN is er dus duidelijkheid gekomen het mag nu eindelijk.

Reputatie 8
Badge +12
Bedankt voor het delen. Het is dus nog even wachten op de uitspraak. Ik ben ook erg benieuwd.
Reputatie 8
Badge +10
Update 10 juli 2019.

Duidelijkheid over vrije modemkeuze komt op zijn vroegst in oktober.
Ik zou graag een betere app voor slimme TV's zien, echter is dat niet helemaal de insteek, van dit besluit en blijft het de vraag of we het mogen verwachten de TV dienst op eigen STB's geleverd te krijgen, vanwege het DRM vraagstuk vermoedelijk niet.

Dat laatste is intressant, de reverse engineering van de Amino software ten behoeve van HTPC' s was of is een heet hangijzer. Dat we films en series kunnen streamen uit dubieuze bronnen geeft dat het recht om dit te doen mischien geen heel goed vergelijk, maar het is een mooi juridisch vraagstuk in hoeverre dit mag.
Reputatie 8
Badge +17
Klopt, maar je ziet hier in de verslagen van de gesprekken die Stratix met de providers gevoerd hebben dat er min-of-meer oneigenlijke argumenten gebruikt worden in de discussie.
KPN geeft zelfs aan dat ze verwachten dat er steeds meer naar "standaard" STB's geschoven gaat worden en dat de DRM op een ander niveau geregeld gaat worden.

En bovendien, met de apparatuur die KPN/Telfort levert cq geleverd heeft is het nog steeds mogelijk om die SIP gegevens uit te lezen (via de ZyXel gaat het wel héél makkelijk door de config via Telnet of SSH uit te lezen!)

Daarbij ga ik ervan uit dat áls het technisch mogelijk en niet beveiligd is het ook mag en (daarna) gebruikt mag worden in andere apparatuur die die gegevens nodig heeft om diezelfde functionaliteit te bieden.
Lees: SIP gegevens uit de informatie halen en in (bijvoorbeeld) een Fritz!Box gebruiken...
Dat dus, zover ik weet wordt bij XS4ALL de boel niet gepushd het voip deel dus of bij de bruikleen fritzboxen wel? Hoe dan ook of de klant de inlog nu zelf in kan voeren maakt bij mijn weten weinig verschil zolang het maar niet makkelijk te achterhalen is.

Uit het Stratix rapport,
Bij KPN was er in het verleden wel een mogelijkheid om eigen VoIP telefoons aan te sluiten. De klant kon een verbinding maken met de interne SIP-server van de modem. Dit maakte het mogelijk om eigen VoIP-telefoons of zelfs een mobiele telefoon met deze SIP-server te verbinden. Deze mogelijkheid is later verwijderd. Uit discussies op het KPN-Forum blijkt dat de reden hiervoor was, dat dat ingebouwde SIP-server slecht beveiligd was en bijvoorbeeld gebruikt kon worden om twee gesprekken tegelijk te voeren (maar voor maar 1 gesprek te betalen). De SIP-server zit nog steeds in de modem, maar is nu alleen nog maar toegankelijk voor telefoons die rechtstreeks op de Experiabox zijn aangesloten.


Elders noemde ik al dat creatief gebruik door de klant mee speelt ik zie mijn gedachte hier bevestigd.

Ik moet Stratix of de schrijvers onderzoekers van Stratix wel complimenteren de inzet is het Netwerkaansluitpunt en vanuit EZ de opdracht breder te kijken dat is gedaan het STB deel is ook heel verhelderend.
Reputatie 8
Badge +17
Tja, als KPN nou ook eens éérlijk is:
E.4.2.2 Diensten bellen/tv/internet De telefoniedienst heeft bij KPN een lange geschiedenis. Het is bij de overgang naar nieuwe technologieën zoals VoIP steeds belangrijk geweest dat klanten een zo soepel mogelijke migratie hebben en er bij voorkeur niets of zo weinig mogelijk verandert in het telefonie thuisnetwerk. Dus alle oude telefoons met bestaande stekkertjes werken nog steeds. De ‘VoIP tunnel’ vanaf de KPN box het netwerk in is daarbij met opzet afgeschermd en er worden intern authenticatie mechanismen gebruikt tussen box en netwerk om zeker te stellen dat telefoontjes echt vanaf dat specifieke thuisnetwerk plaatsvinden. Zo worden o.a. ‘bill shocks’ voorkomen. Bij een open specificatie van de (SIP) demarcatie kan er gemakkelijker misbruik plaatsvinden (o.a. van authenticatie gegevens) waarbij een derde persoon kan doen alsof hij via het thuisnetwerk belt. Het afschermen van het authenticatiemechanisme en de keuze om VOIP afgesloten te maken en te laten termineren de Experiabox heeft hier voornamelijk mee te maken. KPN heeft er grote voorkeur voor om de klant een kastje te geven, zelfs als de klant een eigen modem of router gebruikt. Of dit een Experiabox is of een ander kastje is om het even.

Als dit waar zou zijn, dan zouden nu alle eigen modems/routers die aangesloten zijn géén werkende telefonie aansluiting hebben?

Volgens mij zijn er zat Fritz!Box'en aangesloten inmiddels waarbij dit wél zo is...

De SIP implementatie van de KPN telefoniedienst is gewoon standaard hoor!

Lezen we even mee, KPN?!? (en STRATIX, natuurlijk...)
Dat weldra kan nog weer lang gaan duren.
Uit de kamer brief is dit mischien wel de kern waar we het mee moeten doen.

Intussen is echter de Europese situatie gewijzigd en is op 20 december 2018 de richtlijn tot vaststelling van het Europese wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) (EECC)3 in werking getreden. Hierdoor ligt nu de voorheen met ACM gedeelde bevoegdheid voor het vaststellen van het netwerkaansluitpunt, de kern van genoemde beleidsregel, uitsluitend bij de ACM. Daarom heb ik de genoemde beleidsregel uiteindelijk niet vastgesteld en laat ik besluitvorming over de positie van het netwerkaansluitpunt nu aan de ACM.


Wat ik daar lees is dat de minister zich eronder uit heeft gewurmd en het nu aan de ACM is om eerst een besluit te nemen. Of wel nog weinig opgeschoten. Als ik dit andere stuk goed lees kan het nog zeker anderhalf jaar duren voor we een stap verder zijn.

[Quote]van het Europese wetboek voor elektronische communicatie in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de EECC is de bevoegdheid voor het vaststellen van het netwerkaansluitpunt bij de nationale regelgevende instantie komen te liggen. Hierdoor ligt nu deze voorheen met ACM gedeelde bevoegdheid uitsluitend nog bij de ACM. Tevens is bepaald dat het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC), waarin Nederland wordt vertegenwoordigd door de ACM, binnen achttien maanden na inwerkingtreding van de richtlijn op EU-niveau nog richtsnoeren zal vaststellen voor de bepaling van het netwerkaansluitpunt[/quote]
Reputatie 8
Het heeft lang geduurd, maar met het uitgevoerde zeer uitvoerige onderzoek heb je ook wat.
< PDF-bestand - Beleidsonderzoek modemkeuze >

Afgaande op de conclusies, is er geen beletsel dat klanten hun eigen keuze kunnen maken. Als ik het goed begrijp zal in navolging van dit rapport de ACM weldra zijn bevoegdheden doen laten gelden dat ISP's zich er ook aan zullen gaan houden.

Reageer