Routerdwang mag niet meer.

  • 24 december 2016
  • 290 reacties
  • 13912 keer bekeken

Reputatie 6
Badge +7
EZ legt vrije routerkeuze uit in Besluit Eindapparaten
donderdag 22 december 2016 | 16:48 CET | Nieuws

Het ministerie van EZ heeft het Besluit eindapparaten gepubliceerd. Dit besluit vervangt de artikelen 14 tot en met 17 van het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007. De aanpassing is gedaan voor de Europese richtlijn 2014/53/EU (de radioapparaten richtlijn) van 16 april 2014.

Het doel van de richtlijn is om de markt voor telecommunicatie-eindapparatuur concurrerender te maken. Iedere gebruiker moet ieder (in de EU goedgekeurd en technisch toegelaten) apparaat kunnen aansluiten. In het besluit wordt het begrip ‘netwerkaansluitpunt’ gedefinieerd. Daarop mag een eindgebruiker direct of indirect andere apparaten aansluiten om alle diensten te kunnen gebruiken.

Een aanbieder van diensten, een provider dus, moet de technische specificaties van zijn aansluitpunten publiceren, zodat producenten van apparatuur en eindgebruikers daarmee apparatuur kunnen maken en gebruiken. Ook (software)updates moeten tijdig bekend worden gemaakt.

De keuze van apparaten mag niet worden belemmerd door de provider. Zo moet een modem dat bedoeld is voor aansluiting op een netwerk die een DOCSIS standaard ondersteunt aangesloten kunnen worden op alle netwerken die deze standaard toepassen.

De toegangsverplichting heeft een ruimere werking dan het fysiek kunnen aansluiten van eindapparaten, schrijft het ministerie van EZ in de toelichting bij het besluit. Zo zullen, al dan niet op verzoek van de eindgebruiker, ook technische en administratieve parameters bekend moeten worden gemaakt, zoals MAC-adres, instellingen en wachtwoorden.

De regels gaan per direct in. ACM houdt toezicht op de praktijk.


Bron is Telecompaper.

290 reacties

Ook bij KPN zeker via glasvezel kon je al  vrij lang eigen routers draaiend krijgen het enige verschil nu is de siptool en de mogelijkheid een Fritzbox te huren.

Reputatie 6
Badge +7

Het gaat ook niet specifiek over Telfort want daar kon dat al wel maar KPN blokkeerde dat.

Hallo @cobus , Telfort is geen KPN, bij Telfort hoef je geen vrijheden en initiatieven op dit gebied meer te verwachten i.v.m. de a.s. inlijving door KPN.

Wat je als Telfort-klant straks voor (on)mogelijkheden hebt/krijgt inzake deze materie bij KPN zal de toekomst leren.

 

Reputatie 8

Een kennis van mij heeft er meteen aanleiding in gezien zijn KPN Experia Box V10 er tussenuit te halen en die te vervangen voor een DrayTek router.  Verslag ervan om in te stellen < HIER >

Reputatie 6
Badge +7

Bij KPN is er dus duidelijkheid gekomen het mag nu eindelijk.

Reputatie 8
Badge +11
Bedankt voor het delen. Het is dus nog even wachten op de uitspraak. Ik ben ook erg benieuwd.
Reputatie 8
Badge +10
Update 10 juli 2019.

Duidelijkheid over vrije modemkeuze komt op zijn vroegst in oktober.
Ik zou graag een betere app voor slimme TV's zien, echter is dat niet helemaal de insteek, van dit besluit en blijft het de vraag of we het mogen verwachten de TV dienst op eigen STB's geleverd te krijgen, vanwege het DRM vraagstuk vermoedelijk niet.

Dat laatste is intressant, de reverse engineering van de Amino software ten behoeve van HTPC' s was of is een heet hangijzer. Dat we films en series kunnen streamen uit dubieuze bronnen geeft dat het recht om dit te doen mischien geen heel goed vergelijk, maar het is een mooi juridisch vraagstuk in hoeverre dit mag.
Reputatie 8
Badge +17
Klopt, maar je ziet hier in de verslagen van de gesprekken die Stratix met de providers gevoerd hebben dat er min-of-meer oneigenlijke argumenten gebruikt worden in de discussie.
KPN geeft zelfs aan dat ze verwachten dat er steeds meer naar "standaard" STB's geschoven gaat worden en dat de DRM op een ander niveau geregeld gaat worden.

En bovendien, met de apparatuur die KPN/Telfort levert cq geleverd heeft is het nog steeds mogelijk om die SIP gegevens uit te lezen (via de ZyXel gaat het wel héél makkelijk door de config via Telnet of SSH uit te lezen!)

Daarbij ga ik ervan uit dat áls het technisch mogelijk en niet beveiligd is het ook mag en (daarna) gebruikt mag worden in andere apparatuur die die gegevens nodig heeft om diezelfde functionaliteit te bieden.
Lees: SIP gegevens uit de informatie halen en in (bijvoorbeeld) een Fritz!Box gebruiken...
Dat dus, zover ik weet wordt bij XS4ALL de boel niet gepushd het voip deel dus of bij de bruikleen fritzboxen wel? Hoe dan ook of de klant de inlog nu zelf in kan voeren maakt bij mijn weten weinig verschil zolang het maar niet makkelijk te achterhalen is.

Uit het Stratix rapport,
Bij KPN was er in het verleden wel een mogelijkheid om eigen VoIP telefoons aan te sluiten. De klant kon een verbinding maken met de interne SIP-server van de modem. Dit maakte het mogelijk om eigen VoIP-telefoons of zelfs een mobiele telefoon met deze SIP-server te verbinden. Deze mogelijkheid is later verwijderd. Uit discussies op het KPN-Forum blijkt dat de reden hiervoor was, dat dat ingebouwde SIP-server slecht beveiligd was en bijvoorbeeld gebruikt kon worden om twee gesprekken tegelijk te voeren (maar voor maar 1 gesprek te betalen). De SIP-server zit nog steeds in de modem, maar is nu alleen nog maar toegankelijk voor telefoons die rechtstreeks op de Experiabox zijn aangesloten.


Elders noemde ik al dat creatief gebruik door de klant mee speelt ik zie mijn gedachte hier bevestigd.

Ik moet Stratix of de schrijvers onderzoekers van Stratix wel complimenteren de inzet is het Netwerkaansluitpunt en vanuit EZ de opdracht breder te kijken dat is gedaan het STB deel is ook heel verhelderend.
Reputatie 8
Badge +17
Tja, als KPN nou ook eens éérlijk is:
E.4.2.2 Diensten bellen/tv/internet De telefoniedienst heeft bij KPN een lange geschiedenis. Het is bij de overgang naar nieuwe technologieën zoals VoIP steeds belangrijk geweest dat klanten een zo soepel mogelijke migratie hebben en er bij voorkeur niets of zo weinig mogelijk verandert in het telefonie thuisnetwerk. Dus alle oude telefoons met bestaande stekkertjes werken nog steeds. De ‘VoIP tunnel’ vanaf de KPN box het netwerk in is daarbij met opzet afgeschermd en er worden intern authenticatie mechanismen gebruikt tussen box en netwerk om zeker te stellen dat telefoontjes echt vanaf dat specifieke thuisnetwerk plaatsvinden. Zo worden o.a. ‘bill shocks’ voorkomen. Bij een open specificatie van de (SIP) demarcatie kan er gemakkelijker misbruik plaatsvinden (o.a. van authenticatie gegevens) waarbij een derde persoon kan doen alsof hij via het thuisnetwerk belt. Het afschermen van het authenticatiemechanisme en de keuze om VOIP afgesloten te maken en te laten termineren de Experiabox heeft hier voornamelijk mee te maken. KPN heeft er grote voorkeur voor om de klant een kastje te geven, zelfs als de klant een eigen modem of router gebruikt. Of dit een Experiabox is of een ander kastje is om het even.

Als dit waar zou zijn, dan zouden nu alle eigen modems/routers die aangesloten zijn géén werkende telefonie aansluiting hebben?

Volgens mij zijn er zat Fritz!Box'en aangesloten inmiddels waarbij dit wél zo is...

De SIP implementatie van de KPN telefoniedienst is gewoon standaard hoor!

Lezen we even mee, KPN?!? (en STRATIX, natuurlijk...)
Dat weldra kan nog weer lang gaan duren.
Uit de kamer brief is dit mischien wel de kern waar we het mee moeten doen.

Intussen is echter de Europese situatie gewijzigd en is op 20 december 2018 de richtlijn tot vaststelling van het Europese wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) (EECC)3 in werking getreden. Hierdoor ligt nu de voorheen met ACM gedeelde bevoegdheid voor het vaststellen van het netwerkaansluitpunt, de kern van genoemde beleidsregel, uitsluitend bij de ACM. Daarom heb ik de genoemde beleidsregel uiteindelijk niet vastgesteld en laat ik besluitvorming over de positie van het netwerkaansluitpunt nu aan de ACM.


Wat ik daar lees is dat de minister zich eronder uit heeft gewurmd en het nu aan de ACM is om eerst een besluit te nemen. Of wel nog weinig opgeschoten. Als ik dit andere stuk goed lees kan het nog zeker anderhalf jaar duren voor we een stap verder zijn.

[Quote]van het Europese wetboek voor elektronische communicatie in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de EECC is de bevoegdheid voor het vaststellen van het netwerkaansluitpunt bij de nationale regelgevende instantie komen te liggen. Hierdoor ligt nu deze voorheen met ACM gedeelde bevoegdheid uitsluitend nog bij de ACM. Tevens is bepaald dat het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC), waarin Nederland wordt vertegenwoordigd door de ACM, binnen achttien maanden na inwerkingtreding van de richtlijn op EU-niveau nog richtsnoeren zal vaststellen voor de bepaling van het netwerkaansluitpunt[/quote]
Reputatie 8
Het heeft lang geduurd, maar met het uitgevoerde zeer uitvoerige onderzoek heb je ook wat.
< PDF-bestand - Beleidsonderzoek modemkeuze >

Afgaande op de conclusies, is er geen beletsel dat klanten hun eigen keuze kunnen maken. Als ik het goed begrijp zal in navolging van dit rapport de ACM weldra zijn bevoegdheden doen laten gelden dat ISP's zich er ook aan zullen gaan houden.
Kijk hierbij ook naar de PD's in het genoemde artikel van Enterprise:

Beleidsonderzoek modemkeuze

Kamerbrief over verkoop van losse modems en veiligheidsupdates
Reputatie 8
Badge +10
En inmiddels vervolgnieuws...

https://tweakers.net/nieuws/149108/overheidsonderzoek-vrije-modemkeuze-heeft-weinig-effect-op-netwerkveiligheid.html?nb=2019-02-13&u=2100
Reputatie 8
Badge +17
Hoi Kees-Jan, dat is een interessant artikel. Bedankt voor het delen. Wij gebruiken eerst nog de Experia Box.
Bart, ik ben er ook voor dat een provider een standaard modem stuurt voor de aansluiting.

Dat KPN/Telfort hun eigen router/modem willen "promoten" is prima en het gros van de klanten zal dat (on)ding gewoon gebruiken.

Maar (méér dan) 2 jaar geleden is er een besluit genomen over vrije router keuze en álle providers hebben zich aan dat besluit te houden, ook voor het vrijgeven van de account gegevens om een eigen SIP instelling te kunnen gebruiken. Of zelfs een eigen TV decoder...

"Binnenkort" komt de minister met de verplichting aan de providers om dit mogelijk te maken:
https://www.security.nl/posting/597634/Internetproviders+geen+voorstander+van+vrije+modemkeuze

Laat voor die klanten die een eigen modem aan willen sluiten gewoon de mogelijkheid om dat ook te doen!
Reputatie 8
Badge +11
Hoi Kees-Jan, dat is een interessant artikel. Bedankt voor het delen. Wij gebruiken eerst nog de Experia Box.
@KPN/Telfort:

https://tweakers.net/nieuws/149016/proximus-certificeert-fritzbox-7590-en-7530-modems-van-avm.html

Hallo @Kees-Jan ,
helaas, we leven hier niet in België😥
Reputatie 8
Badge +17
@KPN/Telfort:

https://tweakers.net/nieuws/149016/proximus-certificeert-fritzbox-7590-en-7530-modems-van-avm.html
De Nederlandse overheid wel, want de eerdere beleidsregels zijn duidelijk. Die zijn niet ingetrokken.
Alleen providers zijn het er niet mee eens, waarbij ACM zich IMO veel te slap op stelt.

Niet alleen hierbij want bij een vraag/ klacht over het niet hebben van een abonnement waarbij per seconde wordt afgerekend, kreeg ik ook een niets zeggend antwoord. En dan zullen we maar niet beginnen over alle fuseringen op telecom gebied. Wat voor de Nederlandse markt niet echt gunstig is.

Het grote punt wat in dat artikel te lezen valt en eigenlijk algemeen bekend is de modem, KPN en de overige providers hebben het zichzelf, en voor de klant die keuze wil moeilijk gemaakt met de gecombineerde toestellen zoals de experiaboxen. Daarom vind ik het een onbegrijpelijke keuze dat los van andere overwegingen de glasvezel gebruikers ook aan dat ding moeten.

Ik blijf van mening dat een NT die de telefoon en tv afhandelt met een ethernet uitgang veel handiger is als we zo zelf de keuze voor een router hebben.

De andere kant van het verhaal is dat wat we nu al zien klanten hier met vragen komen over eigen apparatuur wat uiteraard prima is, maar je kan dan geen hulp van Telfort verwachten.

Neem je de tekst letterlijk valt alles waar we stroom voor betalen onder deze regelgeving wat inhoud dat als iemand een vervanger voor de tvontvanger zou willen gebruiken dat gewoon mogelijk moet zijn mits het toestel voldoet aan de juiste technische vereisten. Alleen komt dan de beveiliging weer om de hoek kijken dat je alleen die streams kan zien waar je voor betaalt.
Reputatie 8
De Nederlandse overheid wel, want de eerdere beleidsregels zijn duidelijk. Die zijn niet ingetrokken.
Alleen providers zijn het er niet mee eens, waarbij ACM zich IMO veel te slap op stelt.
Reputatie 8
Badge +10
Mijn God, wat een ellenlang gedoe voordat ze eens een beslissing nemen.
De beslissing is al lang geleden genomen in Brussel, maar de Nederlandse overheid wil zich hier niet (zonder slag of stoot) aan conformeren... 😉
Reputatie 8
Mijn God, wat een ellenlang gedoe voordat ze eens een beslissing nemen.
Reputatie 8
Badge +10
Update 2 juli 2018

ACM: regels rond vrije modemkeuze komen wellicht nog eind dit jaar.
Zoals in dat besluit staat en de aanvulling alles waar wij klanten de stroomrekening voor betalen, dus bij glasvezel zelfs de actieve NT's In weze zou ik gewoon mijn huidige NT moeten kunnen blijven gebruiken.

Reageer