Routerdwang mag niet meer.

  • 24 december 2016
  • 302 reacties
  • 14288 keer bekeken


Toon het eerste bericht

302 reacties

Behalve de sip staan alle verdere instellingen voor modems/routers op de website. Ik snap best dat dit voor een aantal hobbyisten belangrijk is maar dan ben ik toch geneigd te zeggen neem een provider (xs4all bv) die je wel die mogelijkheden geeft.

TS gaat over routerdwang en van letterlijke dwang dat je alleen de experia boxen zou kunnen gebruiken is geen sprake. Dat de experiabox zo dichtgetimmerd zit dat je weinig aan de instellingen kan doen is een heel ander verhaal.

Wat ik al een paar keer noemde als de sip gegevens in een gecodeerd bestand in een modem/router van mijn keuze worden gezet door die ACS of hoe het ook heet dan vind ik dat prima. Zeker als dan vreemden mijn informatie niet kunnen sniffen of hoe dat ook werkt en dan via mijn nummer bellen.

De isra is al eens genoemd daar hangt bij koper/dsl dus die experiabox aan. Nu hebben wij glasvezel oude propositie genexis komt tv en telefoon uit en draadje naar de sitecom wlr 4004 nog steeds als router in gebruik.
Hoe zit dat met de nieuwe propositie heb je dan alleen de Ftu of ook een ntu (mtu?)waar de experia aan hangt of zijn er twee versies experiabox een voor glas een voor koper dus een modem router combo voor koper en een ntu routercombo voor glasvezel.

Dat HDMI verhaal heb ik inderdaad met verbazing gelezen en vind ik wel van de zotte. Maar dat staat los van routerdwang.
Reputatie 8
Badge +10
Ik dacht jij een ZyXEL daarvoor gebruikte?
Al lang niet meer geprobeerd. Maar zie ouder draadje:
https://forum.telfort.nl/tv-338/probleem-wake-on-lan-experia-box-v8-vanuit-externe-locatie-51318

Klopt, maar ik hang de Experiabox V8 er ook wel eens een week of zo aan.
Maar het was mijn geheugen dat me in de steek liet, WOL werkt op de V8 wel voor het lokale netwerk, maar inderdaad niet als deze vanaf een externe locatie gestart moet worden.
Nu weet ik ook ineens weer waarom ik die V8 niet meer wil gebruiken... 😉
Reputatie 8
Dat HDMI verhaal heb ik inderdaad met verbazing gelezen en vind ik wel van de zotte. Maar dat staat los van routerdwang.
Maar wel tot de wetgeving die stelt dat er geen belemmeringen mogen zijn in de keuze welke randapparatuur erachter wordt gehangen. (Die "routerdwang" is slecht een titel van dit draadje. De wetgeving beslaat een veel breder gebied dan alleen een "router").

Lees met name ook hoofdstuk 4:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-524.html

En dan gaat het in dat geval nog alleen om die aanvullende besluiten.
In de eerdere wetgeving is al zoiets opgenomen m.b.t. randapparaten.

Eerder forum-draadje erover m.b.t. die HDMI-aansluiting:
https://forum.telfort.nl/tv-338/zwart-beeld-maar-menus-na-firmware-update-arcadyan-hmb2260-hdmi-hdcp-59468/index2.html#post518943
Dat HDMI verhaal heb ik inderdaad met verbazing gelezen en vind ik wel van de zotte. Maar dat staat los van routerdwang.
Maar wel tot de wetgeving die stelt dat er geen belemmeringen mogen zijn in de keuze welke randapparatuur erachter wordt gehangen. (Die "routerdwang" is slecht een titel van dit draadje. De wetgeving beslaat een veel breder gebied dan alleen een "router").

Lees met name ook hoofdstuk 4:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-524.html

En dan gaat het in dat geval nog alleen om die aanvullende besluiten.
In de eerdere wetgeving is al zoiets opgenomen m.b.t. randapparaten.

Eerder forum-draadje erover m.b.t. die HDMI-aansluiting:
https://forum.telfort.nl/tv-338/zwart-beeld-maar-menus-na-firmware-update-arcadyan-hmb2260-hdmi-hdcp-59468/index2.html#post518943


Tuurlijk gaat het verder dan alleen routers. Volgens mij moet je alle apparaten die je maar wil kunnen aansluiten.
Alleen zullen die dan niet alle functionaliteit bieden van telfort eigen diensten.
En inderdaad dat draadje heb ik gevolgd.

Maar de voorwaarden van Telfort zelf spelen ook mee die ik toch eens rustig zal doorlezen, waar je als klant mee akkoord gaat.
Reputatie 6
Badge +7
Maar meestal staat de wet boven eigen voorwaarden.
Reputatie 8
Precies, zo is het maar net. ;)
(En niet "meestal", maar "altijd").
Reputatie 8
Badge +10
Nieuw nieuws van de ACM... ;)

https://tweakers.net/nieuws/120591/overheid-onderzoekt-of-modem-onder-vrije-routerkeuze-valt.html?nb=2017-01-28&u=1000
Vooral het consuwijzer artikel is wel verhelderend. 26 augustus is bijna inside kennis.
bron consuwijzer
Het Ministerie van Economische Zaken is van plan om bedrijven en consumenten de mogelijkheid te geven hun mening hierover te geven. Dat heet een consultatie. Het Ministerie verwacht deze consultatie uiterlijk halverwege 2017 af te rondenhttps://www.consuwijzer.nl/kan-ik-mijn-eigen-apparatuur-aansluiten-op-het-netwerk-van-mijn-internetaanbieder
Reputatie 8
Badge +17
beetje vreemd dat er staat:
Geldt het besluit ook voor het aansluiten van een eigen modem?
Hoewel het zeer recente Besluit eindapparaten meer duidelijkheid geeft, zijn er nog zaken die op dit moment verder uitgewerkt worden. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of een modem ook een eindapparaat is.

terwijl in het besluit staat:
a. eindapparaten:
i. apparaten of radioapparaten die per draad, per optische vezel of via
elektromagnetische golven direct of indirect zijn aangesloten op de
netwerkaansluitpunten van een openbaar telecommunicatienetwerk ten
behoeve van overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie; een
aansluiting is indirect wanneer een apparaat of radioapparaat geplaatst is
tussen het eindapparaat en het netwerkaansluitpunt van een openbaar
telecommunicatienetwerk;
en
Een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk moet
informatie over de technische specificaties van de netwerkaansluitpunten
op genoegzame wijze, op een eigen internetpagina, bekend maken
voordat via deze netwerkaansluitpunten op basis van deze technische
specificaties diensten aan het publiek beschikbaar worden gesteld. Het
doel van deze bepaling is dat de bedoelde technische specificaties
nauwkeurig genoeg zijn zodat fabrikanten eindapparaten kunnen
ontwerpen waarmee alle via het netwerkaansluitpunt verstrekte diensten
kunnen worden gebruikt en zodat eindgebruikers de mogelijkheid hebben
de door hen gekozen eindapparaten in te stellen voor gebruikmaking van
de dienstverlening. Dit kan gaan om bijvoorbeeld gegevens over de voor
telecommunicatiediensten gebruikte servers en (IP) transportprotocollen
die door de betreffende telecomaanbieder in het kader van de dienstverlening
worden gebruikt.
dus volgens de definitie is een modem wel degelijk een eindapparaat...

het is namelijk niet aannemelijk dat ISP's specificaties gaan opstellen om "eindapparaten" aan een door hun geleverde modem te kunnen aansluiten want dat is "áchter" de modem en dus belachelijk want die specificaties betreft de UTP-standaard!
Reputatie 8
Badge +17
en deze:
In het kader van deze verplichting mogen door een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk geen belemmeringen worden opgeworpen voor het afnemen van diensten door eindgebruikers met gebruik van eindapparaten die zijn geleverd door

derde partijen

. Uiteraard moeten die eindapparaten wel geschikt zijn om op het netwerk van die aanbieder te kunnen worden aangesloten.
Reputatie 2
Badge
Wat ik zo lees is het hoe het opgevat wordt. Een router is officieel geen modem natuurlijk al heeft een modem vaak wel een router. Denk aan @home enkele jaren terug. Of Telfort glas oude propositie. Je kreeg toen van hun de verbinding en kon daar je eigen router achter hangen... Verder lees ik bij Consuwijzer dat je er rekening mee moet houden dat als je voip afneemt en de router functie in een modem (laat) uitzetten je rekening moet houden dat voip niet meer werkt. Dit omdat je een overeenkomst bent aangegaan (waarbij je blijkbaar zegt het modem van de provider te gebruiken?) Dit zal waarschijnlijk straks ook zijn met contracten? Je tekent dat je een modem van hun gaat gebruiken?

Nog waziger is in dit geval denk ik de NT. Is dit een eindapparaat of een netwerkaansluitpunt...

Let wel: dat is denk ik hoe het opgevat gaat worden. Wil niet zeggen dat ik hier achtersta of juist niet. 🙂
Het onderzoek of overleg moet dus uitwijzen hoe dit moet worden uitgelegd.
Het is nog steeds zo bij wie je ook internet afneemt je van die isp een modem krijgt.
Het is op dit moment niet zo koop een modem en ander materiaal en dan eens kijken welke provider je kiest.
Dus zou je kunnen stellen dat een modem nog bij het netwerk aansluitpunt hoort.

Die speficicaties zijn er wel degelijk. Zie de arcadyan voor de KPN familie en de tv decoder van ziggo.
En waar het VOIP betreft kan je zelf een router kiezen en een eigen sip provider, maar kan je geen gebruik maken van telforts eigen voip/sip dienst. Dat zou dus minimaal zelfs binnen de huidig geldende regels wel mogelijk moeten worden.
Wat ik zo lees is het hoe het opgevat wordt. Een router is officieel geen modem natuurlijk al heeft een modem vaak wel een router. Denk aan @home enkele jaren terug. Of Telfort glas oude propositie. Je kreeg toen van hun de verbinding en kon daar je eigen router achter hangen... Verder lees ik bij Consuwijzer dat je er rekening mee moet houden dat als je voip afneemt en de router functie in een modem (laat) uitzetten je rekening moet houden dat voip niet meer werkt. Dit omdat je een overeenkomst bent aangegaan (waarbij je blijkbaar zegt het modem van de provider te gebruiken?) Dit zal waarschijnlijk straks ook zijn met contracten? Je tekent dat je een modem van hun gaat gebruiken?

Nog waziger is in dit geval denk ik de NT. Is dit een eindapparaat of een netwerkaansluitpunt...

Let wel: dat is denk ik hoe het opgevat gaat worden. Wil niet zeggen dat ik hier achtersta of juist niet. :)


De ftu is sowieso aansluitpunt en zover ik het zie is de NT vergelijkbaar met de modem
het is namelijk niet aannemelijk dat ISP's specificaties gaan opstellen om "eindapparaten" aan een door hun geleverde modem te kunnen aansluiten want dat is "áchter" de modem en dus belachelijk want die specificaties betreft de UTP-standaard!

Waar het de modem van de kpn familie betreft de experia's kan je stellen dan de ISP specificaties heeft opgesteld voor dit "eind"apparaat.
Dat zelfde geld voor de Arcadyan en de Amino etc.
Reputatie 8
Het besluit van december 2016 lijkt me ook klip en klaar. Een modem/router hoort gewoon bij de keus die een klant kan kiezen. Maar die verwarrende tekst bij Consuwijzer zal wel ingegeven zijn door de bezwaren van KPN en andere providers die dat sinds jaar en dag anders zien.

M.b.t. specificaties.
Het opstellen van specificaties betreft bijv. welk VLAN ID wordt gebruikt voor internet - TV en VOIP, zodat je die in een eigen modem/router kunt instellen en alle aanvullende relevante gegevens. "Derde" partijen van modem/routers zijn bijv. producten van DrayTek en Fritz!box, voor wat betreft een ADSL/VDSL aansluiting. Daar zit een modem ingebouwd. Die zou je daar dus voor kunnen inzetten, met in dat geval de niet uitgeklede en aangepaste "fabrieks" versies firmware.

Voor aansluiting op glasvezel voldoen veel meer routers, omdat de aansluiting ervan op de WAN-poort van een router binnenkomt. Een glasvezel "NT-kastje", ook daar zijn alternatieve "media-converters" van voorhanden. Zo in de winkel te koop. Maar zijn minder fraai met een FTU te implementeren. Daar zou je IMO beter de geldende en passende apparaten voor blijven gebruiken die een ISP levert bij een pakket.

De Duitse wetgeving die vorig jaar is ingegaan (en in 2015 is voorgelegd), die ook volledig in het verlengde van de Europese regelgeving is opgesteld, omschrijft wat duidelijker wat als "eindpunt" geldt. Ben nu niet thuis maar heb thuis hyperlinks en info opgeslagen die verwijzen naar de wetsteksten (in alle EU talen) van die Duitse wetgeving.

Het komt erop neer dat het netwerk waar de provider zeggenschap heeft, eindigt bij het ISRA-punt of bij de FTU. Nog voordat een apparaat is aangesloten wat nog extra via een stroom adapter moet worden gevoed. Ofwel "vóór" het glasvezel NT-kastje, of aparte modems (bijv. bij kabel aansluiting), en dus ook vóór een modem of modem/router bij ADSL/VDSL.

Ben nu niet thuis maar heb thuis hyperlinks en info opgeslagen die verwijzen naar de wetsteksten (in alle EU talen) van die Duitse wetgeving.
Het komt erop neer dat het netwerk waar de provider zeggenschap heeft, eindigt bij het ISRA-punt of bij de FTU. Nog voordat een apparaat is aangesloten wat nog extra via een stroom adapter moet worden gevoed. Ofwel "vóór" het glasvezel NT-kastje, of aparte modems (bijv. bij kabel aansluiting), en dus ook vóór een modem of modem/router bij ADSL/VDSL.


Dan is mijn vraag waar begint die zeggenschap. Want het glas netwerk is van dan wel wordt beheerd door reggefiber(kpn)
En het koper valt neem ik aan onder beheer en of eigendom van KPN.

Bij het kabel ziggo netwerk kan je ook stellen dat daar specificaties zijn opgesteld. Alleen is het daar zover ik weet iets makkelijker. Neem tv je zit niet aan de bv humax vast bij een geschikte televisie kan je ook een aan de eisen voldoende C+ module gebruiken al dan niet in combinatie met de smartcard. Wil je volledige gebruik kunnen maken van hun interactieve tv heb je de smartcard nodig.

Voor glasvezel en dsl heb je meer nodig aangezien een tv nog steeds regelrecht in de coax aansluiting kan zonder decoders.

De definitie openbaar telecommunicatienetwerk is in de regelgeving benoemd als ik me niet vergis. Hiermee worden wel degelijk de diverse providers mee aangeduid. Geen speld tussen te krijgen :)

Toch nog heel even hier naar terug springen als het mag. Ik ben het met bovenstaande wel eens.
Maar......
Als we de letterlijke betekenis van het woord openbaar nemen ofwel vrije toegang dan zou je kunnen stellen dat dit in Nederland dus niet per definitie openbaar is. Want je bent ten alle tijde afhankelijk van een ISP we kunnen niet (zover ik weet) een modem of router aansluiten op een bv isra punt en dan meteen van een internet dienst gebruik maken zonder tussenkomst van een ISP.
Reputatie 8
Het komt erop neer dat het netwerk waar de provider zeggenschap heeft, eindigt bij het ISRA-punt of bij de FTU. Nog voordat een apparaat is aangesloten wat nog extra via een stroom adapter moet worden gevoed. Ofwel "vóór" het glasvezel NT-kastje, of aparte modems (bijv. bij kabel aansluiting), en dus ook vóór een modem of modem/router bij ADSL/VDSL.
Dan is mijn vraag waar begint die zeggenschap.

Voor de klant dus:
- vanaf het ISRA-punt bij "telefoon koper"
- vanaf de FTU bij glasvezel. (De FTU is waar de glasvezel eindigt).
- vanaf het coax stekkerdoosje als eerste aansluitpunt achter "kabel" bij Ziggo
Reputatie 8
Badge +17

De definitie openbaar telecommunicatienetwerk is in de regelgeving benoemd als ik me niet vergis. Hiermee worden wel degelijk de diverse providers mee aangeduid. Geen speld tussen te krijgen :)

Toch nog heel even hier naar terug springen als het mag. Ik ben het met bovenstaande wel eens.
Maar......
Als we de letterlijke betekenis van het woord openbaar nemen ofwel vrije toegang dan zou je kunnen stellen dat dit in Nederland dus niet per definitie openbaar is. Want je bent ten alle tijde afhankelijk van een ISP we kunnen niet (zover ik weet) een modem of router aansluiten op een bv isra punt en dan meteen van een internet dienst gebruik maken zonder tussenkomst van een ISP.

"openbaar" betekent doorgaans "door iedereen te gebruiken"
Reputatie 8
Badge +17
als de modem tot het openbare netwerk gerekend gaat worden, dan verwacht ik van de ISP dat de stroom betaald wordt.

mijns insziens is dat alles wat stroom nodig heeft tot eindapparaat gerekend kan worden. Dus ook de modem.
[quote=Babylonia][quote=Galdor68]
Voor de klant dus:
- vanaf het ISRA-punt bij "telefoon koper"
- vanaf de FTU bij glasvezel. (De FTU is waar de glasvezel eindigt).
- vanaf het coax stekkerdoosje als eerste aansluitpunt achter "kabel" bij Ziggo


Ok voor de kabel is het duidelijk voor bijna heel nederland valt dat onder ziggo, maar dsl en glas ligt neem ik aan genuanceerder.
Het glasnetwerk hoofd infrstructuur is van reggefiber dus over welk deel heeft Telfort dan zeggenschap? Van de wijkcentrales tot de huisaansluiting?
[quote=Kees-Jan][quote=Galdor68]

"openbaar" betekent doorgaans "door iedereen te gebruiken"

Dat is dus de narigheid met een woord dat op meerdere manieren valt uit te leggen.
[quote=Galdor68][quote=Kees-Jan]

"openbaar" betekent doorgaans "door iedereen te gebruiken"

Dat is dus de narigheid met een woord dat op meerdere manieren valt uit te leggen.

Neem de ether dan niet zo zeer uitzend technish maar ontvangen. Iedereen met een radio of tv heeft daar vrije toegang en dus is het inderdaad door iedereen te gebruiken. De telecom netwerken zijn wel door iedereen te gebruiken, maar niet vrij toegangkelijk.
Reputatie 8

Het glasnetwerk hoofd infrstructuur is van reggefiber dus over welk deel heeft Telfort dan zeggenschap? Van de wijkcentrales tot de huisaansluiting?

Over de diensten die ze over dat netwerk leveren tot aan de huisaansluiting.
Reputatie 8
Badge +10
Misschien simpel gedacht van mij maar als je de term 'ISRA' (Infrastructuur/Randapparatuur) erbij pakt dan zou het toch eenvoudig moeten zijn, zowel voor de wetgever, de ACM als voor de providers.
Biedt je diensten aan tot aan het overnamepunt en daarachtee zoekt de klant het maar uit.
Ondersteuning wordt alleen gegeven aan gebruikers van de provider-eigen hardware, gebruik je deze niet dan bel je bij problemen maar een derde partij.
Lijkt me ook goed voor de werkgelegenheid in deze branche..

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/ISRA

Reageer