Wegmigratie internet mogelijk door willekeurig persoon

  • 24 augustus 2018
  • 31 reacties
  • 832 keer bekeken


Toon het eerste bericht

31 reacties

Reputatie 8
Badge +11
@Jasper - Telfort Ik heb wel de bevestiging van de bestelling gehad, maar geen mailtje met de gemaakte afspraken. Die zou ik graag nog ontvangen.

Ik heb de verzender van de mail gevraagd of zij de mail nogmaals naar jou kan sturen, voor de zekerheid heb ik de tekst ook in een privébericht naar je gestuurd. Dan krijg je het misschien van 2 kanten, maar weten we zeker dat je het ontvangen hebt.
De nieuwe order zie ik ook staan in het systeem, die is in gang gezet. Op dit moment heb je daar natuurlijk alleen nog niets aan, dus ik ben aan het kijken naar een alternatieve oplossing om je toch een verbinding te geven. Wat ik kan doen, is je een noodpakket toesturen. Hiermee kan je met Digitenne tv kijken (het bereik is niet super bij jou, maar het zou met een antenne bij het raam wel net moeten lukken) en een router waarmee je met het mobiele internet kunt verbinden. Als je daar interesse in hebt, kan ik die verzenden. Ik hoor het graag van je!
Ik heb dit niet allemaal gelezen maar dit is vrij recent, van juni dit jaar.
Op Overheid.nl worden waarschijnlijk ook summier 'gewone' consumenten genoemd.

Op Overheid.nl: (Beleidsregel nummerportabiliteit in verband met ongewenste overstap)

Een kortere versie.

Beleidsregel nummerportabiliteit in verband met ongewenste overstap

Op Channel Connect Telecom & VOiP: Ministerie EZK pakt per direct slamming harder aan

Maar ook op VTM: Slamming harder aangepakt

Waarschijnlijk meer info voor zakelijke gebruikers.
Reputatie 8
Bedankt voor deze informatie. Ik heb het meeste van de eerste link wel doorgelezen.

Het is duidelijk dat de beleidsregels inmiddels zijn verscherpt. Juist omdat de sector er zelf niet uit is gekomen met "zelfregulering".

"De telecomsector heeft gepoogd dit met zelfregulering op te lossen. Dit is echter uiteindelijk een brug te ver gebleken. Daarom wordt met deze beleidsregel het wettelijk kader met betrekking tot nummerportabiliteit verduidelijkt om slamming tegen te gaan."

(Heb ik eerder al aangegeven, 3e alinea in < DEZE > reactie).

Er wordt in die nieuwe beleidsregels veel aandacht en uitleg gegeven aan jurisprudentie en aan reacties die binnen zijn gekomen, waar het aan hapert en waarom er dus strenger moet worden opgetreden.

Dat er meer aandacht wordt gegeven aan vooral zakelijke gebruikers komt voort uit het feit dat bij "consumenten" abonnees een "schriftelijke" overeenkomst geldig is. De rechtsgeldige overeenkomst is dan duidelijk als bewijslast aan te tonen. In principe hebben zij echter dezelfde rechten als bij zakelijke gebruikers als het gaat om rechtsgeldigheid om kaping / slamming tegen te gaan.

En het is ook precies < wat ik eerder > in andere woorden heb beschreven.

"Vanuit dezelfde wetgeving, maar vanuit andere onderdelen bekeken, vermoed ik dat de consument veel meer in zijn recht staat om diens belangen te verdedigen wat voorrang heeft boven de lakse houding van providers."

Men vindt de handhaving van die individuele consumenten (gebruikers) rechten meer prioriteit hebben, als duidelijk is dat de abonnee die overname niet wil. Daarbij moet de controle of een overname rechtsgeldig is, veel duidelijker zijn dan wat tot nu toe vaak als bewijs wordt aangevoerd. Als het bewijs niet toereikend is, is het niet rechtsgeldig.

Met deze verscherpte beleidsregels, die inmiddels van kracht zijn, doet Telfort op dit moment absoluut te weinig om bij de andere partij bewijs op te vragen of die overname rechtsgeldig is (dat recht om die gegevens op te vragen heeft men namelijk), en de belangen van hun klanten te verdedigen, die duidelijk hebben aangegeven dat een overname absoluut ongewenst is.

De regels gaan zelf zover dat alles terug gedraaid kan/moet worden, alsof een overname feitelijk niet heeft plaatsgevonden. Zelfs dus ook de voormalige abonnementsvorm en overeenkomst moet worden hersteld, alsof die nooit is opgeheven geweest.

Telfort is in deze duidelijk in gebreke.
Bedankt voor de uiteenzetting Babylomia.

Dat haalde ik er ook zo uit, wat ik ervan gelezen heb.
Mij is dus nu hetzefde overkomen. Ik krijg van Telfort zomaar de melding dat mijn abonnement wordt beëindigd. Blijkbaar heeft ene meneer Buczynski internet aangevraagd bij Online.nl op mijn adres.Telfort kan hier wettelijk niets aan doen en adviseert mij om na deze kaping door Online.nl maar over te stappen op KPN. Ik heb Online.nl meerdere malen gebeld, maar die beweren dat ze niets meer kunnen doen, terwijl ik ze toch een week voor de overname al gebeld had. Na enkele dagen bellen moest ik zelfs bewijs opsturen dat ik op dit adres woon. De heer Buczynski hoefde blijkbaar niets te bewijzen toen hij op mijn adres een internetverbinding aanvroeg. Ik woon trouwens alleen met mijn gezin op dit adres, dus daar zit de fout niet. Ik vind dit een zeer dubieuze gang van zaken.
Reputatie 8
Ik weet niet of je een rechtsbijstandverzekering hebt (appeltje - eitje voor een advocaat in deze situatie), maar wijs de partijen op de wettelijke verplichtingen die zij hebben.

Als de providers er zelf niet uitkomen, is het op ziczelf niet zo vreemd dat ze van je verlangen dat je "bewijs" levert. Dat kan makkelijk in de vorm van eerdere facturen, betalingsbewijzen, en bijv. kopie van de overeenkomst e.d.

Met de wetgeving erbij "moet" men alles herstellen op een wijze of er nooit een lijnkaping heeft plaatsgevonden. Geen nieuwe abonnementen etc, gewoon de situatie met wat je had.
Niet tevreden zijn met iets anders.

Reageer