Factuur

Voor alle vragen over de factuur en betaling van vaste en mobiele diensten