Bestellen en ontvangen

Voor alle vragen over de bestelling en levering van vaste en mobiele diensten